ท้องถิ่น - การเมือง

 จัดหนักจัดเต็ม! กีฬาสูงวัยพาราสโตยเกมส์ ครั้งที่ 3 ทั้งกองเชียร์และนักกีฬาสร้างความสุขสนุกสนาน

จัดหนักจัดเต็ม! กีฬาสูงวัยพาราสโตยเกมส์ ครั้งที่ 3 ทั้งกองเชียร์และนักกีฬาสร้างความสุขสนุกสนาน         เริ่มแล้ว…การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดสตูล  “ใส่ใจ สูงวัย พาราสโตยเกมส์”  ครั้งที่ 3 ที่มีการจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง     

 จัดหนักจัดเต็ม! กีฬาสูงวัยพาราสโตยเกมส์ ครั้งที่ 3 ทั้งกองเชียร์และนักกีฬาสร้างความสุขสนุกสนาน

จัดหนักจัดเต็ม! กีฬาสูงวัยพาราสโตยเกมส์ ครั้งที่ 3 ทั้งกองเชียร์และนักกีฬาสร้างความสุขสนุกสนาน         เริ่มแล้ว…การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดสตูล 

สตูล – ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสายน้ำ  ลำคลอง   หลังพบคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป  ผ่านกิจกรรมคลองสวยน้ำใส 

สตูล-ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสายน้ำ  ลำคลอง   หลังพบคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป  ผ่านกิจกรรมคลองสวยน้ำใส