ภาคธุรกิจสตูลฝาก ผู้ว่าฯยอด ผู้ว่าสตูลคนใหม่   ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสตูลทุกมิติ  และสะพานสตูลเปอลิสต่อเนื่อง

          ภาคธุรกิจฝากความหวังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่  เดินหน้าพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสตูล  หลังจังหวัดสตูล ขาดผู้ว่าราชการจังหวัด นานร่วม 1 ปี  โอกาสนี้ชาวจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับนายศักระ  กปิลกาญจน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย  มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

         สำหรับ นายศักระ  กปิลกาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นคนจังหวัดสงขลา  เรียนชั้น ประถมศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ   จบปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2532  และได้เรียนจบ ระดับปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี  2536

         รับราชการ  ตำแหน่งแรก ปลัดอำเภอละงู และ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ในปี 2535 -2539  จากนั้นในช่วงในปี  2539 – 2544  ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง  ปี 2544 – 2550   ปลัดอาวุโสในพื้นที่จังหวัดสงขลา   ในปี 2550   เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  ในปี 2551  ถัดมาเป็น นายอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  และได้กลับมาจังหวัดสตูลอีกครั้งเมื่อปี 2556  ในตำแหน่ง  นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล  และรับตำแหน่งนายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ในช่วงปลายปีเดียวกัน   ในปี 2558  เป็นนายอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ก่อนเป็นปลัดจังหวัดสงขลา  ในปีเดียวกัน  จากนั้น 2 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และในปี 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล    ปี 2565  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ในช่วงปลายปี 2565  ก่อนมีโอกาสกลับมาจังหวัดสตูลอีกครั้ง ในฐานะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 

       และในวันที่ 4 ตุลาคม 2566  ที่ผ่านมา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล    นายชาตรี  ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน   ร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก   โอกาสนี้  นายเอกรัฐ  หลีเส็น  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมภริยา ก็นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่  ในวันนี้ด้วย   

          ด้าน นายศักระ  กปิลกาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  หรือผู้ว่ายอด   ได้กล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วน    ซึ่งตนตั้งใจมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูล  อย่างเต็มความสามารถ  ยินดีรับฟังความคิดเห็นในทุกเรื่อง  ที่จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชน  และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนาจังหวัดสตูลไปด้วยกัน

       ขณะที่ ภาคธุรกิจ  ต่างคาดหวังอยากให้จังหวัดเดินหน้าขับเครื่องเศรษฐกิจของสตูล  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  และผลักดันเส้นทางเชื่อมสตูล-เปอร์ลิส  โดยเชื่อว่าจุดนี้สามารถพัฒนาสตูลได้แบบพลิกโฉมสตูลเลยทีเดียว 

           ทางด้าน  นายชวรณ สุธาพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  กล่าวว่า อยากฝาก 2 ประเด็น  ประเด็นแรก เรื่องของผังเมืองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัด มีปัญหากับทางสภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม คือ ผังเมืองในบางพื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงาน  ว่าด้วยกฎหมายโรงงานทุกชนิด  ประเด็นที่ 2 อยากให้ผู้ว่าฯขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  ผ่านการท่องเที่ยว  เนื่องจากว่า เครื่องจักรสำคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  นักท่องเที่ยวสามารถพาคนต่างจังหวัดเข้ามาพัก  มากิน  มาใช้ ในสตูล  ได้ก็น่าจะเป็นการดี

 

         ในส่วนของหอการค้าจังหวัดสตูล โดย  นายกฤษฎา อึ้งสกุล ประธานหอการค้า  กล่าว ในโอกาสมาร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ว่า  ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจปัจจุบัน จังหวัดสตูล  มีเม็ดเงินที่เข้ามาเร็วที่สุดคือในภาคการท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของเกษตร  เกษตรกรสามารถพัฒนายกระดับสินค้าทางการเกษตรได้ด้วย   ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลักๆที่อยากให้ผู้ว่าฯช่วยผลักดันก็คือ  สะพานสตูลเชื่อมกับเปอร์ลิส หรือสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย จุดนี้คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าของจังหวัดสตูลได้อย่างพลิกโฉม และจะเชื่อมต่อไปถึง ปีนัง ถึง ภูเก็ต  จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยว ให้เกิดเส้นทางอันดามัน ส่วนประเด็นการศึกษาก็อยากฝากท่านผู้ว่าช่วยยกระดับการศึกษาของสตูลให้ทันจังหวัดอื่น ไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่  ภูเก็ต  เพื่อให้เด็กของเราเป็นคนคุณภาพเพื่อมาพัฒนาจังหวัดมากขึ้น  ส่วนประเด็นฮาลาล  ปัจจุบันสตูลเรื่องอุตสาหกรรมยังมีน้อยมาที่จะดึงนักลงทุนมา  อยากจะดึงนักลงทุนมาจากมาเลเซียมาลงทุน  เพราะเรามีประชากรมุสลิมกว่า 80 % ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา  เราจะนำฮาลาลมาเป็นจุดแข็งในการพัฒนาจังหวัดเราได้ในแผนระยะกลาง

………………………………

อัพเดทล่าสุด