สตูล-ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการปกป้องน่านน้ำ สกัดภัยคุกคามทะเลชายแดน จังหวัดสตูล

            พล.ร.ท.อาภากร   อยู่คงแก้ว  ผอ.ศรชล.ภาค 3 พร้อมด้วย พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 และคณะฯ   ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พื้นที่ จว.สตูล  โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นการจัดกำลังทางเรือออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกัน ปราบปราม รวมถึงการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การกระทำผิดกฎหมายในทะเล ใน  พื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 3

         การออกปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกำลังทางเรือและกำลังพลจาก ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จว.สตูล และหน่วยที่สนับสนุน ศรชล.จว.สตูล ประกอบด้วยหน่วยงานใน จว.สตูลที่สังกัด กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมจัดหางาน และฝ่ายปกครอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้หน่วยต่าง ๆ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในเรือ ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดทางทะเลและประเมินสถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล 

         ซึ่งจากการตรวจสอบลูกเรือประมง  ทะเบียนเรือ ยาเสพติด  แม้ครั้งนี้ไม่พบสิ่งบกพร่อง และไม่พบการกระทำความผิดใด ๆ

อัพเดทล่าสุด

        ส่วนสถานการณ์การลักลอบขนน้ำมันเถื่อนทางทะเลนั้น พล.ร.ท.อาภากร กล่าวว่า  จังหวัดสตูลซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายพื้นที่ติดกับมาเลเซียนั้นเรามีหน่วยงานที่มีภาระกิจในด้านนี้ได้ช่วยกันตรวจสอบและทำงานด้านการข่าวซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้การข่าวนำ   ที่ผ่านมาได้ทำการจับกุมได้บ้างแต่ไม่เยอะ  ซึ่งการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลนั้นยังน้อยกว่าทางด้านอื่น