ศาลจังหวัดสตูล จัดงาน “วันรพี” ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”      

         วันที่ 7 ส.ค.66  ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” มีการประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมีนายพิฑัต กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลากันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

          วันรพีตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงสำเร็จการศึกษาวิซากฎหมาย

          หลังจากนั้นทรงเข้ารับราชการในกรมราชเลขานุการทรงปฏิบัติงานเป็นที่พอพระราชหฤทัยในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถเป็นอย่างยิ่ง และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรควัณโรคที่พระวักกะ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2463 วงการนักกฎหมายจึงได้ถือเอาวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ เป็นวันรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทย โดยใช้ชื่อว่า “วันรพี “

……………………

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข

 

อัพเดทล่าสุด