สตูล-รองผวจ.สตูล นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566        

       วันนี้ (28 ก.ค. 66) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัดสตูล นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ตลอดจนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสตูล ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป  

       โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำผู้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

อัพเดทล่าสุด