สุดฟินที่สตูล..เปิดประสบการณ์ใหม่ดริปกาแฟ-ชมสวนจำปาดะ  หลังฤดูกาลเริ่มแล้วเกษตรกรรายได้ปัง 3 เดือนสูง 8 แสนบาท

อัพเดทล่าสุด

หอมหวานชวนลอง  เนื้อเหลืองทองยวงใหญ่  ผลไม้ปลอดภัย จำปาดะสตูล  จำปาดะเป็นผลไม้พื้นถิ่น  ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้ว  ตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึงและก.ย. (โดยตลอด 3 เดือน) นี้ถือเป็นช่วงที่หลายคน  ที่ชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้ตั้งตารอ 

 

โดยวันนี้ที่  “สวนตาเดอิน”  หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง  ต.ควนโดน   อ.ควนโดน   จ.สตูล   นางวรรณนภา คงเคว็จ  เกษตรอำเภอควนโดน  นำทีม  ลงพื้นที่ส่งเสริม  และประชาสัมพันธ์การผลิตและแปรรูปจำปาดะ  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  และให้สมกับการรอคอย สำหรับคนที่ชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้ 

 

ซึ่งเป็นสวนของ นายรอเสด  ตาเดอิน   เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลจำปาดะ  มานานร่วม 21 ปี  บนพื้นที่ 5 ไร่ 7 สายพันธุ์   โดยเฉพาะ  พันธุ์ขวัญสตูล  ที่มีการปลูกมากถึงครึ่งหนึ่งของสวน จากทั้งหมด  80  ต้น และพันธุ์พื้นเมืองอาทิ  พันธุ์วังทอง   พันธุ์พญาวัง  พันธุ์น้ำดอกไม้  ทยอยออกผลผลิตให้ลูกค้า  โดยเสนอขายหน้าสวนกิโลกรัมละ 80 บาท สนใจติดต่อสอบถาม 094  978  4941

พร้อมกับชวนเปิดประสบการณ์ใหม่  สำหรับคนที่ชื่นชอบการดริปกาแฟ   สามารถดริปกาแฟ  ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลพันธุ์โรบัสต้า   ไปพร้อมกับชมสวนจำปาดะ   และชิมจำปาดะทั้งแบบสด  และแบบทอดเหลืองกรอบ  ที่อร่อยแตกต่าง  ให้ชิมกันได้ภายในสวน  โดยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ  สามารถติดต่อสอบถาม  ได้ทางเกษตรอำเภอควนโดน  074 -195116 

 

  ขณะนี้ หลายพื้นที่ในอำเภอควนโดน  มีการขยายพื้นที่ในการปลูกจำปาดะเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะพันธุ์ขวัญสตูล  หลังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำ  โดยเฉพาะสวนตาเดอินนี้  พบว่าในหนึ่งต้นสามารถให้ผลผลิตมากถึง 50 ลูก  ลูกละ 4-5 กก.  ขายในราคา  กก. 80 บาท โดยมีพันธุ์ขวัญสตูล 40 ต้น  สร้างรายได้ตลอด 3 เดือนนี้ 8 แสนบาทแล้ว

ด้านนางสาวจุฑามาศ  ใจสมุทร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.เกษตรอำเภอควนโดน บอกว่า  สวนจำปาดะตาเดอิน  เป็นสวนที่ได้รับส่งเสริมให้มีการปลูกแบบผสมผสาน  การจัดการแมลงวันผลไม้ และการจัดการหนอนด้วงเจาะลำต้น 

 

  สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล  เก็บข้อมูลพบว่า   มีการปลูกจำปาดะในพื้นที่สตูล  1,855 ไร่  โดยแต่ละปีให้ผลผลิต 1,550 ตัน และพบว่าตลาดยังมีความต้องการจำปาดะ  ผลไม้พื้นถิ่นอีกมาก  ทำให้ต้องมีการส่งเสริมการปลูกจำปาดะคุณภาพให้มากขึ้น

………………………….