สตูลเกษตรกรปลูกกาแฟคุณภาพแซมสวนมะพร้าว  ภายใต้แบรนด์เลบันเด้

      เกษตรกรหลายคนเริ่มมีการปรับตัว  ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เหมือนอย่างเช่นเกษตรกรรายนี้  ซึ่งได้รับการยกให้เป็นแปลงเรียนรู้ เกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer   ด้วยการนำพันธุ์กาแฟโรบัสต้ามาปลูกแบบคุณภาพ  ในสวนมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จังหวัดสตูล ภายใต้แบรนด์ “เลบันเด้”  สวนสุขใจ กาแฟโรบัสต้าควนโดน  

         นายลาภวัต  เอี่ยมสะอาด  เกษตรกรsmart farmer   อายุ 57 ปี ลงปลูกมะพร้าวพื้นเมือง 120 ต้น กาแฟพันธุ์โรบัสต้าจำนวน  400 ต้น  บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน  โดยเล่าว่า  ทันทีที่ลงแปลงปลูกมะพร้าวในปีถัดมาก็ลงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าทันที โดยมีแนวคิดว่าในเมื่อเราต้องใส่ปุ๋ย และดูสวนอยู่แล้ว  การปลูกพืชเสริมในสวนมะพร้าวน่าจะช่วยให้มีรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่ง  และก็ได้ผลจริง ๆ เพราะด้วยสภาพดินที่สมบูรณ์ และเน้นการปลูกแบบคุณภาพ  ทำให้กาแฟมีราคาสูงจากราคาท้องถิ่น 60-80 บาท  เป็น กก.ละ 200 บาท

          พืชที่นำมาปลูก   มีช่องทางระบายสินค้าไว้รองรับแล้ว  ทั้งมะพร้าวและเมล็ดกาแฟ   โดยตั้งเป้าเริ่มให้ผลผลิตในช่วง 6-7 ปี  แต่ด้วยสภาพดินสมบูรณ์ปีที่ 3-4 ทั้งกาแฟและมะพร้าวเริ่มให้ผลผลิตแล้ว   แม้ไม่มากแต่ก็เป็นที่พอใจของชาวสวน  และเชื่อว่าในปีถัดไปผลผลิตจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

          สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจ  จะไปศึกษาเรียนรู้แปลงนี้  สามารถติดต่อนายลาภวัต  เอี่ยมสะอาด ได้ที่หมายเลข   089 075 2039 หรือจะติดต่อผ่านทาง  เกษตรอำเภอควนโดน 074 195116

…………………………

อัพเดทล่าสุด