สตูล-ผู้ดูแลและผู้พิการ ทำน้ำพริก (ปลาร้า-ปลาจิงจัง) ลดรายจ่าย สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

        ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลคลองขุด  อ.เมือง จ.สตูล   ผู้ปกครองและน้องๆ ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญา  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ  แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 คน  ซึ่งศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด  ร่วมกับ พมจ.สตูล  กิจกรรมจัดขึ้นเป็นหลักสูตร 1 วัน   

        ในการสอนทำน้ำพริกปลาจิ้งจั้ง  และน้ำพริกปลาร้า  ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม  ขายง่าย  และไม่ยุ่งยาก  โดยน้อง ๆ ที่มีความพิการสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง  ในการร่วมทำกิจกรรม อาทิ  การปอกหอม หรือ การเด็ดพริก  เด็ดกระเทียมตามความสามารถที่เขาจะทำได้  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้มีอาชีพติดตัว  และมีรายได้ในการจุนเจือครอบครัว พร้อมกับ  รู้จักคุณค่าในตัวเอง

         โดยนายสุนทร  พรหมเมศร์  นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  บอกว่า  งบประมาณที่ พมจ.สตูล อุดหนุนมาในครั้งนี้   จะเป็นทักษะในการให้ทั้งผู้พิการและผู้ดูแลมีรายได้เสริม  หรืออาจเป็นรายได้หลัก  มาช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง  พร้อมทั้ง  เป็นการสร้างกำลังใจที่ดี ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้  ให้ความรู้ด้านเทคนิคการทำ   ก่อนไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  ซึ่งจุดเด่นของการทำน้ำพริกคือ  สามารถหาวัตถุดิบในการทำได้ในพื้นที่

        ขณะที่  นางหนูผัด  เตยแก้ว   ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้พิการ  บอกว่า  เป็นโครงการที่จะให้ทุกคนได้ร่วมกันทำ  ในส่วนที่ทำได้ และอีกทั้งยังสามารถขายได้จริง เพราะน้ำพริก เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมซื้อรับประทานกันเป็นส่วนใหญ่

อัพเดทล่าสุด