ทกจ.กระบี่ จัดอบรม อสทก.เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวฝั่ง

        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้แก่ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำกีฬาไปใช้ในการสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมกับประชาชนในชุมชนตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้ให้บริการ องค์กร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา


     เมื่อวันนี้ (11 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” “ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา” “การจัดการและแนวทางการท่องเที่ยวกีฬา และ นันทนาการชุมชน ท้องถิ่น” รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น” ซึ่งกิจกรรมอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา หรือ อสทก. นี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม 40 คน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยว season ใหม่และเตรียมความพร้อมในการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

อัพเดทล่าสุด

        วันหยุดสุดสัปดาห์มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งจับจ่ายมาแนะนำ  นักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม  โดยทางอบจ.สตูล ได้จัดงาน  “สตูลฮาลาลสตรีท 2023” ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2566 ขึ้นที่ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์กูเด็น)  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากภาคส่วนต่าง ๆ การออกร้านจากผู้ประกอบการ  ที่มีทั้งอาหารคาว  หวาน  และอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสตูล และจังหวัดข้างเคียง  โดยเฉพาะเมนูยอดฮิตของชาวสตูลคือโรตี  ในรูปแบบต่าง ๆ  อาหารทะเลซีฟู้ดสด ๆ จากทะเลสตูล และเมนูอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายมารวมภายในงานนี้  

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารและชิมฟรี  กิจกรรมการเสวนา “ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว”  โดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   การแสดงนาฏศิลป์มลายู ชุด Eid Mubarak จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  การแสดงอันนาชีด โดยวงนัจมี  จากโรงเรียนสามัคคีอิสสลามวิทยา