เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ขนเต็นท์หม้อข้าวปักหลักศาลากลางจังหวัด   ฟังคำตอบหลังยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่า  เรื่องขอให้ยกเลิกการทบทวนเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 11:00 น.   ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล  กลุ่มตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลและชมรมประมงพื้นบ้าน 4 อำเภอ สมาคมรักษ์ทะเลไทย และหลากหลายภาคีเครือข่ายรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด  ด้วยการตั้งเต็นท์และโรงครัวเพื่อเตรียมพร้อมในการปักหลักในการรอฟังคำตอบ

        หลังตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องขอให้ยกเลิกการทบทวนเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล  พร้อมยื่นข้อเสนอ 2 ข้อคือ 1 ขอให้เคารพการทำงานของคณะกรรมการประมงจังหวัดชุดที่แล้ว ที่ได้สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างเข้มข้นจนทำให้ได้ข้อสรุปนำไปสู่การประกาศกฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งสตูลเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2565

        และ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยกเลิกคำสั่งและแนวคิดที่จะทบทวนการประกาศกฎกระทรวงเรื่องเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูลในทันที  มิฉะนั้นพวกเราจะขอปักหลักรอคำตอบอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้  จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

        ซึ่งการยื่นหนังสือในครั้งนี้นายชาตรี  ณ  ถลาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับหนังสือ  โดยกล่าวกับผู้ชุมนุมที่มายื่นหนังสือว่าจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยหารือพร้อมกับประมงจังหวัดอีกครั้ง  โดยพยายามชี้แจงถึงกรณี  การตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล  พุทธศักราช 2565 ว่า เป็นทางออกของการนำมาซึ่งการแก้ปัญหาในพื้นที่ประมงระหว่าง 2 กลุ่มที่มีความเห็นไม่ตรงกันขณะนี้

        ซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านนายอับดุลรอสัก  เกมหวัง   นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล  ตั้งข้อสังเกตว่า  การตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับฟังข้อคิดเห็นใหม่ในครั้งนี้นั้น  เป็นผลมากับการปิดอ่าวในครั้งนั้น   พบว่ามีเพียงเรือไม่กี่ลำที่มาเป็นเงื่อนไขเพื่อเปิดเวทีรับฟังใหม่และยกเลิกแนวเขต   ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า    หน่วยงานของรัฐไปรับคำสั่งมาจากใคร   ถ้าถามกลับว่าประมงพื้นบ้านเดือดร้อนไหม  ยืนยันว่าพวกเราเดือดร้อนมากหากเป็นปัญหาการจัดการทรัพยากรทางทะเล   เพราะพื้นที่ที่มีการประกาศคุ้มครองชายฝั่งถือเป็นพื้นที่สำคัญในการฟื้นฟูสัตว์น้ำ เมื่อสัตว์น้ำโตเต็มวัยก็ออกไปฐานทะเลข้างนอก ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะจับปลาได้ไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านหรือประมงพาณิชย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน /การประกาศเขตชายฝั่งถือเป็นการประกาศเขตอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

 

         ขณะที่ด้าน  นายนิพนธ์  เสนอินทร์  ประมงจังหวัดสตูล  ยังคงยืนยันว่า   อยากจะทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีใช้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน การแก้ปัญหาทุกฝ่ายต้องมีส่วน เพราะมีการยื่นหนังสือร้องทุกข์เข้ามาของทุกฝ่ายก็ต้องมาพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  จึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูลพุทธประวัติ 2565 นั้น  เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง 

 

        ที่มาของการแก้ปัญหาประมงในจังหวัดสตูล   (ทำให้ประมงพื้นบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแก้ปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณนายทุนหรือไม่ )  หลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูลพุทธศักราช 2565  นั้น  สืบเนื่องจาก   ประมงปลากะตัก ได้รวมตัวกันเรียกร้องถึงปัญหาของแนวเขตประมงชายฝั่งจนเป็นที่มาของการปิดร่องน้ำปากบารา เมื่อเดือนมิถุนายน 2566  สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

……………………………

กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน

สตูล.. กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน

อัพเดทล่าสุด