สตูลประมงปลากะตักประกาศดีเดย์ เสาร์ที่ 17  นี้ปิดร่องเต็มพื้นที่ หลังชุมนุมยืดเยื้อเป็นวันที่ 4 

        (15 มิ.ย.2566)  การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มเรือประมงอวนครอบ อวนช้อนและ  อวนยกปลากะตัก  ที่ใช้เครื่องปั่นไฟ ดำเนินมาเป็นวันที่ 4 หลังนำเรือกว่า 20 ลำมาปิดร่องน้ำปากคลองปากบารา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเรียกร้องให้ทางการให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถให้พวกตน  ทำประมงไปก่อนจนกว่าจะมีการ  ทบทวนแก้ไขผู้ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง ปี 2565  เรื่องการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสตูลได้หรือไม่   พร้อมทั้งการเรียกร้องในครั้งนี้ได้สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจากทางจังหวัดที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา 

        ขณะที่วันนี้ทางด้านนายนิพนธ์  เสนอินทร์   หัวหน้าประมงจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าประมงอำเภอละงู   ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจน้ำ  ตำรวจสภ.ละงู  ได้เดินทางเข้าเยียมเยียนกลุ่มประมงพร้อมรับฟังปัญหาพูดคุยถึงทางออกร่วมกัน  โดยมี  3 แนวทางแก้ปัญหาคือ  การเปิดเวทีทบทวนกฎกระทรวงในพื้นที่ 4 อำเภอ  ที่ได้รับผลกระทบ   2 .การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ถูกกฎหมาย ในผู้ที่เต็มใจที่จะเปลี่ยนเครื่องมือ  และ 3 การยังบังคับใช้กฎกระทรวงทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565   โดยไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มประมงผู้ประท้วง

           สำหรับประมงปลากะตักเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง แต่สามารถทำการประมงได้นอกเขตประมงชายฝั่งที่กำหนด 

        ขณะที่ด้านกลุ่มประมงผู้ประท้วงได้มีมติยกระดับปิดร่องน้ำปากคลองปากบาราทั้งหมด  วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.2566 ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไป แบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการเจรจาเป็นที่พอใจ  โดยระหว่างนี้ได้ขออภัยผู้ใช้เส้นทางถึงความจำเป็นของพวกตน  และให้เวลาในการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้เส้นทางอื่น

………………………………

อัพเดทล่าสุด