สตูลพสกนิกรร่วม 500 คน พร้อมใจสวมเสื้อผ้าสีเหลือง ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

          วันที่ 13 ต.ค.2566 ที่ลานหน้าเทศบาลเมืองสตูล   ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  นายศักระ (อ่านว่า สัก-กระ)  กปิลกาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  พร้อม นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชนเยาวชน  แต่งเครื่องแบบชุดขาวเต็มยศขณะที่ประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าชุดสีเหลือง รวมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทร์มหาราช

        โดยนิมนต์พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหัวหน้าส่วนถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร กรวดน้ำ ก่อนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พร้อมพสกนิกรชาวจังหวัดสตูลร่วม 500 คนที่พร้อมใจกันมาในครั้งนี้

          เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยหาที่สุดไม่ได้ โดยนำหลักคำสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ช่วยให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

………..

อัพเดทล่าสุด