สตูล  9  องค์กรเครือข่ายรวมพลยืนหยัดเพื่อปาเลสไตน์ @สตูล ออกแถลงการณ์ เพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรงและความโหดร้าย เปิดกล่องบริจาคและจำหน่ายเสื้อสมทบทุนช่วย

        วันที่ 21 ต.ค. 66  ที่ โรงแรมสตารินรีสอร์ท   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล  องค์กรเครือข่ายรวมพลยืนจัดเพื่อปาเลสสไตล์ @ สตูล ซึ่งประกอบด้วยสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยสาขาสตูล ,  มูลนิธิอิบนูเอาฟ  , สหกรณ์อิสลามอัลฮิจญ์เราะฮ  จำกัด, สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล  ,  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล  ,  สภาเครือข่ายมนุษยธรรมสตูล  , กลุ่มอิกเราะสตูล  ,  ชมรมมุสลิมจังหวัดสตูล และ กองทุนบัยตุลมาล  ร่วมกันออกแถลงการณ์องค์กรเครือข่าย  รวมพลยืนหยัดเพื่อพี่น้องปาเลสไตน์

        โดย อ.รอหมาน  หลีเส็น  และ 9 องค์กรภาคีเครือข่าย  ร่วมอ่านแถลงการณ์  พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของชาวไทยและการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์  ซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มีความซับซ้อนและยืดเยื้อมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของชุมชนทั้งชาวยิว  คริสต์และอิสลามทั่วภูมิภาค

          ซึ่งการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์และการโจมตีโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอรับการเยียวยารักษาถือเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ   การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนที่เอนเอียงเลือกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถือเป็นการละเมิดผิดจรรยาบรรณอันร้ายแรง   องค์กรเครือข่ายรวมพลยืนหยัดเพื่อปาเลสไตน์ @สตูล ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรง   และความโหดร้ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยทันทีโดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อคือ

          1 ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในการดูแลสวัสดิภาพและการป้องกันการทำร้ายต่อพลเรือน   2 ให้ความสำคัญต่อการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมความปลอดภัยเพื่อส่งผ่านอาหารและยาต่อการช่วยเหลือพลเรือนที่ถูกกักกันอยู่ในกาซ่า   3 ให้มีการหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในการสร้าง 4 เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงทุกระดับรักษาจรรยาบรรณของสื่อมวลชนด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงหรือฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด   ขอพรจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ยุติโดยเร็วและนำสันติภาพความสงบสุขมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเร็ววัน

        อ.สมพร  เหมรา  ประธานจัดกิจกรรม  รวมพล  ยืนหยัด เพื่อพี่น้องปาเลสไตน์   กล่าวว่า  กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการอ่านแถลงการณ์แล้ว   ยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดย อ.ฮารูน  หะยีมะ   และเสวนาต่อโดย ผศ.ดร.อับดุลรอนิง  สือเต  , อ.มันโซร  สาและ พร้อมกันจำหน่ายเสื้อหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วย ผู้ประสบภัยจากสงคราม และตั้งกล่องรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์  โดยรายได้ทั้งหมดจะส่งไปที่ สำนักจุฬาราชมนตรีงานหลักมนุษยธรรม  ต่อไป

…………………….

อัพเดทล่าสุด