สตูล-เลขาธิการ “บุญสงค์” เผย ความสำคัญ เลือกตั้ง คกก.ประกันสังคม เชิญชวน นายจ้างผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิได้แล้ว วันนี้ถึง 10 พ.ย. 66

            วันที่ 7 พ.ย.2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.)  พร้อมคณะลงพื้นที่ยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และให้แนวทางการทำงาน  โดยมี นางธาราทิพย์    ธนูทอง  ประกันสังคมจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

         

          โอกาสนี้  นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน  เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกของสำนักงานประกันสังคม  เพื่อคัดสรรค์ตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ  โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน  พร้อมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ การบริหารเงินกองทุนรวมทั้งจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง อีกทั้งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ /สำนักงานประกันสังคม และปฏิบัติการอื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย ซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน นั้น มาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

          ในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทั่วประเทศ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม   กล่าวอีกว่า   จากตัวเลขยอดผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 7 พ.ย.2566 จำนวน 7 แสนกว่ารายทั่วประเทศ  ซึ่งถือว่ายอดผู้ลงทะเบียนไม่น้อย  เพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก  โดยทางประกันสังคมได้สื่อสารทุกช่องทาง   

  

            นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่า ขอเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน รีบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

        ด้านนางสาวโชติรส  ขุนเศษ  อายุ 29 ปี  ผู้ประกันตนมาตรา 39 (บริษัททัวร์)กล่าวหลังเดินทางมาลงทะเบียนเลือกตั้ง   ว่า   หลังทราบข่าวก็ได้มาลงทะเบียนและจะไปลงเลือกตั้ง  แม้ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะได้จากบอร์ดผู้ประกันสังคม แต่คิดว่าจะมีทิศทางที่ดี  สำหรับสิ่งที่อยากให้ประกันสังคมเพิ่มเติมคือ อยากให้เพิ่มยอดเงินจากการรักษาฟันบเพราะยอดต่อปี  900 บาท มันน้อยไป

 

          สำหรับจังหวัดสตูล ตัวเลขการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนผ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน  ณ วันที่ 6 พ.ย.2566  จำนวนนายจ้างทั้งหมด 950 ราย  ผู้ประกันตน  48,486  ราย  คาดการณ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แยกเป็นนายจ้าง 706 ราย   ผู้ประกันตน  24,161  ราย  รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  24,867  ราย   ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนแล้ว  แยกเป็นนายจ้าง  18 ราย  ผู้ประกันตน  2,107  ราย  รวม  2,125 ราย(8.55%)   มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 1 ราย   

………………………………………………….

อัพเดทล่าสุด

 สตูล-ล่องเรือหาหอยตาแดงในป่าชายเลน   หอยที่หนีน้ำเกาะบนต้นไม้  ปรุงเมนูพื้นถิ่นหาทานยากและเทคนิคการกินที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน

สตูล-ล่องเรือหาหอยตาแดงในป่าชายเลน   หอยที่หนีน้ำเกาะบนต้นไม้  ปรุงเมนูพื้นถิ่นหาทานยากและเทคนิคการกินที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน