สตูล – รณรงค์  1 กระทง 1 ครอบครัวรักษ์สายน้ำ  แต่งชุดไทยชุดท้องถิ่น  สร้างภาพลักษณ์ต่อชาวต่างชาติ อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาประเพณีลอยกระทงไทย

         งานประเพณีลอยกระทงปีนี้  ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  นำโดยนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว   วัฒนธรรมจังหวัดสตูล  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวน 1 ครอบครัว 1 กระทงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อลดขยะในแม่น้ำลำคลอง และรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม

         ซึ่งปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566  ไปใต้ชื่อ   “ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”   เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงไปพร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน โดยเน้นเรื่องคุณค่าและสาระของวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและสุขภาพ และความเชื่อทางวัฒนธรรมในประเพณีลอยกระทงร่วมกันสืบสาน

         พร้อมรณรงค์สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเช่นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทยผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยที่เป็นอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ต่อชาวต่างชาติ   อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนชาวไทยในฐานะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจและหวงแหนในประเพณีลอยกระทง 

อัพเดทล่าสุด

กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน

สตูล.. กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน