สตูล-รร.ไทยรัฐ ๑๑๑ น้อมนำศาสตร์พระราชา ผ่านมือครูสู่ใจ นร.สานต่อ อารยเกษตรในวันดินโลก 5 ธันวา

           นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน รร.ไทยรัฐ ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล กล่าวว่า โรงเรียนจับมือกับอำเภอละงู น้อมนำศาสตร์พระราชา  สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานชื่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดเข้าใจ เข้าถึงและร่วมมือกันทำร่วมมือกันพัฒนา ผ่านมือครูสู่ใจ นร.สานต่ออารยเกษตร สร้างการเกษตรแก่ นักเรียนส่งต่อชุมชน  ติดตามครัวเรือนผู้ปกครองในชุมชนพื้นที่บริการของโรงเรียน  

          นำโดยนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก”5 ธันวาคม 2566 “และขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สู่ชุมชนสุขภาวะ ด้านโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    อาทิ การทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทำปุ๋ย การตลาด พืชเศรษฐกิจ สวนปาล์มสวนยาง  แปรรูปให้เห็นชัดๆ ทำจริง กินจริง ไปดูกการจับปลา การลากอวน คัดขนาดปลา   การขุดคลองไส้ไก่ เพื่อหล่อเลี้ยงน้ำ   การทำฝายต้นน้ำ 4)การแปรรูปปลาน้ำจืด   การทำแซนวิชปลา   และ เราขาวไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ จะสานต่อพระบรมราโชบายสู่ความยั่งยืน

……………………..

อัพเดทล่าสุด