สตูล – กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสตูล  จัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสตูล สานสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของกองทัพ

วันที่   24 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเดอะวัน บูติค โฮเทล อ.เมืองสตูล จ.สตูล สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสตูล   จำนวน 32 ท่าน นำโดย นายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล  ,นายปณต วิศาลกิจ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วย หน่วยงาน กอ.รมน.จว.ส.ต.,หน่วย ร.5  พัน.2   เข้าร่วมประชุมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 4 เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ  ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มกล่าวต้อนรับโดย นายจรัส บำรุงเสนา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพให้เกิดการสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย    ในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะของการที่ “สื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยทหารได้อย่างไร “และ “สื่อจะทำงานกับหน่วยทหารในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร” ทั้งนี้ สื่อมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพ รวมถึงข่าวสารที่เป็นผลงานของกองทัพในช่องทางที่สื่อมวลชนมีอยู่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน

.

พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ 4 ต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ สงขลา ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 จะเป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อเชื่อมต่อสื่อมวลชนทั้ง 14 จังหวัด ในการส่งต่อข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชน ในนามสื่อพลเมืองอาสา และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสื่อมวลชน กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อกำหนดแนวทางให้สื่อนำเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสื่อสร้างสรรค์ในเชิงบวก เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน และการเข้าถึงพี่ประชาชนโดยมีสื่อเป็นแกนกลางโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารทุกหน่วยกับสื่อในพื้นที่จะทำงานร่วมกัน   ซึ่งทหารจะทำหน้าที่ผลิตสื่อทั้งเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน เรื่องภารกิจการรักษาความมั่นคงให้กับสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน”

อัพเดทล่าสุด