สตูลฝนตกสะสม ส่งผลให้น้ำลำคลองล้นทะลักท่วมบ้านเรือน

          วันที่ 5 ธ.ค.2566  ที่จังหวัดสตูลฝนที่ตกสะสมในระยะนี้แต่ส่งผลให้น้ำในลำคลองสายสำคัญ  อย่างคลองควนโดน  ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ของตำบลย่านซื่อ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าร่วมบ้านเรือนและถนนรวมทั้งพืชสวนไร่นาที่อยู่ใกล้ริมคลองท่วมขัง

          ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นหนีน้ำกลางดึกที่ผ่านมา  หลังปริมาณน้ำจากคลองไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้น   เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 

          นายอนุวัฒน์   หมันเส็น  ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ  เปิดเผยว่าน้ำได้ไหลทะลักเอ่อล้นจากคลองเข้าท่วมบ้านในช่วง 5 นาฬิกา  ของวันนี้ทำให้ทุกคนภายในบ้านต้องรีบตื่นเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อหนีน้ำ โดยระยะนี้ในพื้นที่มีฝนตกสะสมติดต่อกันหลายวัน  บางหมู่บ้านพบว่าน้ำได้ไหลทะลักเข้าในช่วง 3  นาฬิกา  ซึ่งขณะนี้ฝนได้หยุดตกแต่ปริมาณน้ำยังคงท่วมขัง

          สำหรับพื้นที่น้ำท่วมจากลำคลองที่ล้นทะลัก ริมตลิ่ง   หากปริมาณฝนไม่ตกมาซ้ำ 1-2 วันปริมาณน้ำก็จะแห้งลง  จังหวัดสตูลในระยะนี้มีฝนตกน้ำกระจายทั่วทั้งจังหวัด

……

อัพเดทล่าสุด