สตูล-เกษตรกรสูงวัยสุขใจ  ปลูกส้มโอในภาชนะผลใหญ่ดกโตเร็วแม้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง   

         ที่สวนของคุณลุงไพฑูรย์   ตวงสิน  อายุ 77  ปี  ชาวบ้านหมู่ที่ 2  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ขณะนี้ผลส้มโอ “พันธุ์ทับทิมสยาม”  อายุเพียง 2 ปี และ 3 ปี  กำลังให้ผลผลิตดกอย่างสวยงามแม้จะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง   แต่ส้มโอทั้ง 70 ต้น  ก็ยังให้ผลผลิตอย่างสวยงาม  ในอีกไม่กี่เดือนก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตมารับประทานได้แล้ว 

 

          เช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น  ที่คุณลุงไพฑูรย์นำมาปลูกให้ผลผลิตที่สวยงามสมบูรณ์ให้ดอกออกผล  เช่น  ต้นสับปะรด  ต้นพริกไท   มะเขือ  มะนาว โดยเฉพาะต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ให้ผลผลิตเร็วมาก  โดยเคล็ดไม่ลับที่คุณลุงได้บอก  คือการใช้ล้อยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นฐานรองต้น   ช่วยควบคุมการเติบโต และซึมซับน้ำได้ตลอดเวลา  ล้อยางเสมือนแก้มลิง  ทำให้ไม้ผลไม่ขาดน้ำ   หรือได้รับน้ำไม่เยอะจนเกินไป  ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วส้มโอไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วม   เช่นเดียวกับที่นอนเก่า ๆ ที่มีผ้าช่วยซับน้ำได้ดีเหมาะกับการนำมาช่วยในการปลูกพริกไทและพืชหลายชนิด   

 

          นี่เป็นสิ่งดีของขยะเหลือใช้    ที่คุณลุงนำมาผสมผสานกับการทำเกษตรได้อย่างลงตัว   ซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบบริเวณสวนพื้นที่ 4 ไร่ของคุณลุงไพฑูรย์  ก็จะมีแต่ล้อยางรถยนต์คันเก่ามากถึง 3000  ล้อ   ที่นำมาใช้ในการปลูกไม้ผลได้ผลผลิตอย่างดี รวมถึงนำไปทำเป็นกระชังเลี้ยงปลา  ให้อยู่อาศัย และนำมาทำเป็นถังขยะทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนอีกด้วย 

 

           คุณลุงไพฑูรย์   ตวงสิน  เกษตรกรตัวอย่างวันนี้บอกว่า   มีความสุขที่ได้ทำ  ช่วยลดขยะในชุมชน และเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างตนเพราะพืชให้ผลผลิตโตเร็ว เพราะตรรกะคือการปลูกในภาชนะจะทำให้พืชโตเร็ว  ล้อยางรถยนต์ยังเป็นเสมือนแก้มลิง ไม่อยู่บ้านหลายวันต้นไม้ก็ไม่ตาย  ใช้ปลูกได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือน้ำท่วมขัง  วันนี้คุณลุงได้ยกระดับ “รสาบ้านสวน”  เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  มีผู้คนและหน่วยงานมาศึกษาเรียนรู้ปีละไม่น้อยกว่า 1 พันคน ภายใต้แนวคิดคือ  จัดการขยะอย่างลงตัวนำพาครอบครัวสู่เศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   สนใจติดต่อสอบถาม  โทร.095-478-7756  

 

        นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์ เกษตรอำเภอเมืองสตูล พร้อม นางสาวปฏิมา ลิมานัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงเยี่ยมเยียนและติดตามผลหลังลงมาให้คำชี้แนะในเรื่องการกำจัดศัตรูพืช และการจัดการสวน 

 

          โดยนายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์ เกษตรอำเภอเมืองสตูล  กล่าวว่า   ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร  สามารถมาปรับใช้ในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง   พืชสวนครัวและไม้ผล เน้นเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรใกล้ไกลในพื้นที่  ในส่วนของสำนักงานเกษตรและหลายหน่วยงานได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้  ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ  เกษตรอำเภอเมืองก็มาให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการสวน กันป้องกันกำจัดแมลงและก็ศัตรูพืช โดยจัดหาวัสดุในการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช  ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสรรพสามิต

 

       สำหรับที่  รสาบ้านสวน   ของคุณลุงไพฑูรย์  ตวงสิน   ยังบอกด้วยว่า ผลผลิตที่ออกมาทั้งหมดไม่ได้วางขายที่ไหน ส่วนใหญ่เน้นแจก และแบ่งปันความรู้เป็นวิทยาฐานที่คุณลุงทำแล้วสบายใจไม่ได้เน้นธุรกิจ

……………………………………..

อัพเดทล่าสุด