สตูล – จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

        วันที่ (5 ธ.ค. 65) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีทพญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงมีทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยตั้งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นต้นแบบการพัฒนาดิน ป่า และ น้ำ ตลอดจนโครงการพระราชดำริ ของพระองค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วประเทศ อีกทั้งทรงพระราชทาน “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

……………………

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

อัพเดทล่าสุด