กอ.รมน.ลงสตูล เดินหน้าสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  ดึงผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   พลตรี อภินันท์  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 มอบหมายให้ พันเอก ภูมิพัฒน์   บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 ให้การต้อนรับ พลตรี นวกร  สงวนศักดิ์โยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

           โดยมีการลงพื้นที่ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน ณ ฐานปฏิบัติการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4113 บ้านควนขัน ตำบลควนขัน    อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   หลังจากนั้นได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ของบ้านสะพานเคียน    ตำบลควนโดน    ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4114 และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) ของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4115 ณ บ้านย่านซื่อ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

           สำหรับการลงพื้นที่ในครั้ง สิ่งหนึ่งที่ทาง กอ.รมน. เดินหน้าขับเคลื่อน โดยมีมวลชนสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนต้องการให้หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล แม้กระทั้งผู้นำเป็นต้นแบบที่ดี และร่วมกันต่อต้านมิให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าถึง คน ลูกหลาน ร่วมกันปราบปรามทันที

          นอกจากนี้ยังสร้างมวลชนสัมพันธ์ที่ดี และจัดสร้างฐานปฏิบัติการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เดินรอยตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรพอเพียง เป็นการสร้างความยั่งยืนด้านคุณภาพอาหาร ไปต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการเกษตรตามแนวพระราชดำริพอเพียง สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ศึกษาด้านการเกษตร

…………………………

อัพเดทล่าสุด