ป.ป.ช.สตูลลงตรวจอาคารสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลก หลับพบเป็นที่เลี้ยงควาย

           จากกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เขียนถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ได้ทำโครงการพัฒนาแหล่งเที่ยวของจังหวัดสตูล สร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลก จำนวนสามแห่ง ใช้งบ 11,385,000 บาท  หนึ่งในนั้นอยู่บริเวณน้ำตกธารปลิว หมู่ 10 ต.ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทำเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินไฟเบอร์อย่างดี ห้องน้ำชายหญิง ป้อมจุดตรวจ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมจุดพัก

          แล้วเสร็จเมื่อปี 65 แต่ไม่เปิดใช้งาน เหตุไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เลยปล่อยทิ้งไว้ ปัจจุบันห้องน้ำประตูแตก กระจกแตก โถส้วมมีแต่ดิน บริเวณรอบ ๆ อาคารทรุดโทรม หญ้าขึ้นรก กลายเป็นที่เลี้ยงควายของชาวบ้าน นับได้ว่ามีประโยชน์กับชุมชน

        ล่าสุด นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ทันที ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเพจชื่อดังโพสต์แชร์ เพื่อทำการตรวจสอบ โดยพบว่า สถานที่ดังกล่าวถูกเก็บกวาด ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

        ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ชประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ลงมาดูพร้อมเตรียมขอรายละเอียดจากทางหน่วยที่เกี่ยวข้องส่งเอกสาร ข้อมูลโครงการดังกล่าวส่งถึง ป.ป.ช.ตรวจสอบในครั้งตอไป

        ด้านนายชุติพงศ์ พลวัฒน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด กล่าวว่า  ตอนนี้เตรียมประสานการเดินหน้าไฟฟ้าให้เข้าถึง และจัดให้เป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ  หากกรณีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็จะใช้เครื่องปั่นไฟก่อนส่วนการลงมาตรวจสอบในครั้งนี้พร้อมให้ความร่วมมือ

         สำหรับ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ  อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว วงเงินงบประมาณ  4,968,400 บาท  เป็น 1 ใน 3 กิจกรรม  ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ควบคู่กับการแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกคุกคามอยู่ ณ ปัจจุบัน

……..

อัพเดทล่าสุด