เปิด “ศึกรวมน้ำใจ สู่ศูนย์กีฬาบ้านท่าแลหลา”   โชว์แข่งขันชกมวยมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ

         ณ  สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าแลหลา  ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ร่วมจัด   นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล รองประธานสภาอบจ.จังหวัดสตูล  และรองเลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย  “ศึกรวมน้ำใจ สู่ศูนย์กีฬาบ้านท่าแลหลา”  โดยนายสัมฤทธิ์  เลี่ยงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย ในวันที่  15  เมษายน  2567 

        สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดแข่งขันกีฬามวยไทย“ศึกรวมน้ำใจ สู่ศูนย์กีฬาบ้านท่าแลหลา” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญแก่เยาวชนให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้นและส่งผลให้การพัฒนากีฬาเกิดความก้าวหน้าอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง  และเพื่อให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนในจังหวัดสตูล ได้เห็นการชกมวยที่ได้มาตรฐาน อย่างมืออาชีพ  อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่ศูนย์กีฬาบ้านท่าแลหลา  อ.ละงู  จ.สตูล

อัพเดทล่าสุด