ใส่ผ้าไทยให้สนุก!  จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสตูล นำรายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่

            ค่ำวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่เวทีกลางในงานประจำปีและงานกาชาด เที่ยวสบาย สไตล์สตูล 2567 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสตูล  เพื่อสมทบทุนบริจาคหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ ของจังหวัดสตูล และเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยมี นายศักระ  กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ทพญ.สุกีรติ  กปิลกาญจน์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ร่วมรับเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล จำนวน 212,000 บาท จากตัวแทนผู้เดินแบบการกุศล ซึ่งมีเหล่านางแบบและนายแบบ จากสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในจังหวัดสตูล ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมเดินแบบในครั้งนี้

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสตูล ได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำ พระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย ต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งในมิติช่องทางการตลาด และในมิติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ที่สำคัญ คือ เป็นการทำบุญเพื่อการกุศล จัดหารายได้สนับสนุนชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดสตูลอีกด้วย

——————————————

ภาพ : ศุภาพิชญ์ ดวงไข /ภาสินี  จันทจักษุ

ข่าว : ภาสินี  จันทจักษุ

อัพเดทล่าสุด