สตูล-บุตรสาวนายกฯสตูลหลงรักอาชีพเกษตร..ทันทีที่เรียนจบแม่โจ้ลุยปลูกแตงโมพืชทนแล้ง อายุสั้นทำเงินไว  แซมสวนยางพารา 65 วัน  รับเงินครึ่งล้านส่งขายมาเลย์  เผยจะทำอะไรต้องมีความรู้ก่อนจึงจะประสบความสำเร็จ 

         ที่บ้านบูโล๊ะ   หมู่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล บนพื้นที่ 16 ไร่  กลางสวนยางพาราต้นใหญ่ที่ล้อมรอบ  เกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทประจำอำเภอท่าแพ  ได้ลงมือปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโดแซมสวนยางกล้าอ่อน  โดยขณะนี้ได้ให้ผลผลิตขนาดใหญ่พร้อมเก็บเกี่ยว  หลังลงมือปลูกเพียง 65 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

          การปลูกแตงโมบนพื้นที่ขนาดใหญ่   ด้วยการใช้ระบบการปลูกโดยใช้พลาสติกคลุมดิน /ให้น้ำ  ปุ๋ย ผ่านระบบน้ำใต้ผ้ายางพลาสติก เป็นชุดความรู้ที่น้องด๊ะ   หรือนางสาววิลาวรรณ  เปรมใจ  อายุ 26 ปี (บุตรสาวคนที่ 3 ของนายกอบต.ท่าเรือ ที่หลงใหลในอาชีพเกษตรจบ ป.ตรี ม.แม่โจ้ วิชาเอกพืชผัก)  ได้เรียนรู้และศึกษาจนนำมาซึ่งการลงมือทำ 

          น้องด๊ะ  หรือนางสาววิลาวรรณ  เปรมใจ  อายุ 26 ปี เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ยังสมาร์ทฟาร์มอำเภอท่าแพ  หลังจบการศึกษาจากแม่โจ้กลับบ้านลงมือทำการเกษตรทันทีที่โค่นยางพาราแก่  เพื่อปลูกแตงโมบนพื้นที่ 16 ไร่แซมต้นยางพาราที่ปลูกใหม่  เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   จากที่เกษตรกรหลายคนไม่กล้าปลูกเพราะกลัวปัญหานานาและในอำเภอท่าแพนับเป็นเจ้าแรกที่ปลูกแตงโมแปลงใหญ่สุด ด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่จนประสบความสำเร็จ

        น้องด๊ะ  ยังสมาร์ทฟาร์มอำเภอท่าแพ  กล่าวเพิ่มว่า   การปลูกแตงโมครั้งนี้   เป็นการปลูกแบบสมัยใหม่ จากเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูกก็คือใช้จอบขุดและน้ำหยอด  มาเปลี่ยนเป็นให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านระบบสายน้ำฝน  ปูผ้ายางคลุมวัชพืช  จากเมื่อก่อนปลูกยางพาราเดียวมาเป็นปลูกพืชแซม  ที่เลือกแตงโมเพราะตรงกับช่วงแล้งอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจก็จะได้ราคาดี  อนาคตตั้งใจจะมีศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ภายใต้ชื่อ  สวนเปรมปัญญา    สนใจติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้  089-6545850  

         น้องด๊ะ  ยังเห็นว่าการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ  เกษตรกรเองต้องมีความรู้ ก่อนลงมือทำเพราะทำให้เราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  มาวันนี้แตงโมพันธุ์ตอปิโด   ให้ผลผลิตลูกละ 5-6 กก.ขายที่กิโลกรัมละ 10 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อไปยังประเทศมาเลเซียเพราะจะนิยมลูกโตซึ่งผลผลิตการปลูกเป็นไปตามแผนที่วางไว้คือ  6,000 กก.  สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย 

 

          นายอารีย์  โส๊ะสันสะ  เกษตรอำเภอท่าแพ  กล่าวว่า  น้องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้รอบ  ด้านการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว   ทางสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพเองมีการติดต่อกันเป็นประจำ   เจ้าหน้าที่ประสานงานกันอยู่ตลอด   มันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  จัดการสวน   เป็นคนตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ  ใช้ความรู้เดิมเข้ามากับการดูแลสวนทำให้ประสบความสำเร็จ

         นอกจากจะเป็นเกษตรกรเจ้าแรกในอำเภอท่าแพที่ลงมือปลูกแตงโมแปลงใหญ่แล้ว  และหลังการเก็บเกี่ยวแตงโมครบกำหนด 20 วัน พักหน้าดินแล้ว   น้องด๊ะ   ได้วางแผนเตรียมพื้นที่นี้ปลูกฟักทองพันธุ์ใหญ่ ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่ให้รอบเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อเลย

……………………………………….

อัพเดทล่าสุด