สตูล – จัดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ  ครั้งที่ 13  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ   พร้อมภาคีเครือข่ายร่วม   จัดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ  ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567   ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล   ระหว่าง 27 – 28 เมษายน 2567  โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   เป็นประธานในพิธีเปิด  นายประดิษฐ์ เปรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพและจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเกษตรกรในท้องถิ่น   และพัฒนาองค์ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรแบบยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไป  

 

           ตลอด 2 วัน มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ , การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานต่างๆ , การสาธิตอาหารเมนูข้าวโพดชวนชิมกว่า 10 เมนู , การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน, การประกวดฝักข้าวโพด  ,  การแข่งขันกินข้าวโพด ,  การแข่งขันประกอบอาหารเมนูข้าวโพดและเมนูแพะ  ,  การแข่งขันแทงต้ม, การแข่งขันขูดมะพร้าว, การแสดงของเด็กนักเรียน, การแสดงของสภาเยาวชนตำบลท่าแพ การแสดงดนตรี และการประกวดหนูน้อยข้าวโพดหวาน

        บรรยากาศมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่  รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมงานกันอย่างคึกคัก 

อัพเดทล่าสุด