สสจ.สตูล ลงพื้นที่กระบี่ร่วมกับภาคการท่องเที่ยวกระบี่เตรียมจัดประชุมBHGCM ครั้งที่ 35 ปี 68

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่    นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายเอกพล เหมรา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และนายภาษิต พิศาลสุทธิกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมคณะ เข้าพบ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และนางสาวศศิธร กิตติธรกุล รักษาการนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 4 รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเปอร์ลิส รัฐกลันตัน รัฐเกอดะฮ์ และรัฐเประ และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยมีการศึกษาประเด็นด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันและสามารถส่งต่อแต่ละจังหวัดได้ ทั้งนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ศูนย์ wellness ที่มีในจังหวัดกระบี่ รวมถึงโรงงานที่ผลิตอาหารหรือสมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งส่งผลต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

……………………..

อัพเดทล่าสุด