สตูลของแท้..งานรวมพลคนรักสุขภาพใส่ชุดไทย หรือชุดไหน ๆ ก็ออกกำลังกายได้กับลีลาสุดมันส์  พร้อมรณรงค์เล่นกีฬาในรูปแบบของการสะสมแคลอรี่

          วันที่ 25 เม.ย.2567  นักเต้นทั่วทั้งจังหวัดสตูลกว่า 300 ชีวิต ทั้งไลน์แดนซ์ , บาสโลบ, แอโรบิค,ไทเก็ก,มโนราห์และลีลาศ  สวมชุดไทยหรือชุดไหน ๆเพื่อแสดงให้เห็นว่า  ก็สามารถมาออกกำลังกายได้โดยไม่มีข้อแม้ (บ้างก็ใส่ชุดไทย นุ่งโจงกระเบน,ผ้าถุง,ชุดแฟนซี)  โดยนักเต้นทั่วทั้งจังหวัดสตูลในครั้งนี้   ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อเต้นและออกกำลังกาย   ในงานรวมพลคนรักสุขภาพจังหวัดสตูล  ซึ่งมีการจัดขึ้นที่อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  จัดขึ้นเพื่อดึงเครือข่ายผู้ออกกำลังกายทั่วพื้นที่ 19 กลุ่มมาร่วมแลกเปลี่ยน สานสัมพันธ์ และส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในรูปแบบของการสะสมแคลอรี่

 

          การส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในครั้งนี้  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรม ด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้กลายเป็นวิถีชีวิต  และนำแพลตฟอร์ม ccc ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ  โดยสามารถบันทึกแต้มสะสมคะแนนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในรูปแบบของการสะสมแคลอรี่   เพื่อนำมาแลกเป็นของรางวัล 

 

          อีกทั้งเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้สังคมทุกช่วงวัย   โดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากขึ้นในสังคม  หันมาออกกำลังกายให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

           นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  กล่าวว่า  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลได้รับนโยบายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายประชาชน  ด้วยการสะสมการออกกำลังกายหรือแคลอรี่  หมายถึงการออกกำลังกายไปสะสมแคลอรี่ไป   หลังจากนั้นก็จะมีการมอบรางวัลให้   จากกิจกรรมดังกล่าวได้มีการรวมกลุ่มทั่วทั้งจังหวัดสตูล ทั้งบาสโลป  ไลน์แดนซ์   ไทเก๊ก  มโนราห์และลีลาศ   โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  ประกอบกับปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะจังหวัดสตูล   พบว่าบุตรหลานได้เดินทางไปเรียนต่างจังหวัดตามมหาลัยต่าง ๆ ไม่มีลูกหลานดูแล  การเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาออกกำลังกายร่วมกับน้อง ๆ เยาวชนที่ยังอยู่  และทีมสตรีที่มีการเน้นให้มาร่วมกันออกกำลังกาย   ทำกิจกรรมสร้างความสุข  สิ่งที่มุ่งหวังที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เพื่อจะได้มีอายุยืนยาวมีคุณภาพต่อไป

 

           นางสาวพฤทธิพร   เสือทอง  เจ้าหน้าพละศึกษาประจำอำเภอควนกาหลง (กลุ่มนางรำจิตอาสา) กล่าวว่า   จุดประสงค์หลักๆคืออยากจะรวมพลคนรักสุขภาพทั้งจังหวัดสตูล  มาแลกเปลี่ยนกันเนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนกัน  เพื่อไปพัฒนากลุ่มของตัวเอง  โดยครั้งนี้มี 19 ชมรมร่วม 300 คนประกอบไปด้วยแอโรบิค ไทเก๊ก บาสโลป  มโนราห์ และลีลาศ   ไลน์แดนซ์   อยากจะเน้นย้ำว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพดี ในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมอยากให้แต่ละท่านมาออกกำลังกายให้มากขึ้น  แล้วรักกันออกกำลังกายมากขึ้น

 

……………………………….

อัพเดทล่าสุด