สตูล-สวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วย   ปอเทือง  ปุ๋ยพืชสดบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องนาข้าวพื้นเมืองอัลฮัมดูลิลละห์  กว่า 10 ไร่  เรียกแขกเชยชมเช็คอินพักผ่อนหย่อนใจ  ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเตรียมดันทุ่งนาข้าวเป็นแลนมาร์คบ้านนา

            ปอเทืองบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องนาสองฝั่งข้างทาง  ในบ้านสะพานเคียน  หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน  อ.ควนโดน จ.สตูล  ที่ชาวนาในพื้นที่ปลูกขึ้น  เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการไถ่กลบตอซังข้าว  แล้วส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปอเทืองให้เหลืองอร่ามเต็มท้องนาบนพื้นที่ 10 ไร่

 

           โดยในวันนี้ความสวยงามของต้นปอเทือง  นอกจากกจะเป็นการบำรุงดินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้ว  ยังเป็นการลดรายจ่ายให้เกษตรกรอีกด้วย  และที่สำคัญความสวยงามของต้นปอเทืองยังบานสะพรั่งในห้วง 3 เดือนนี้  ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวใกล้ไกลหมู่บ้าน  มาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านไปในตัวด้วย 

           ช่างภาพนักท่องเที่ยวรายหนึ่งในอำเภอข้างเคียง   บอกว่า   ความสวยงามของดอกไม้ชนิดนี้   ที่ตัดกับสีท้องฟ้ากว้าง   ทำให้ตนพร้อมนางแบบ   อยากจะมาถ่ายภาพเก็บไว้โพสต์แชร์ในโลกโซเซียล   ว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวและมาเช็คอิน   สำหรับคนที่หลงใหลธรรมชาติของดอกไม้  โดยเฉพาะแสงยามเช้าและยามเย็นทำให้ถ่ายรูปออกมาสวยงามมาก

 

         นางวรรณนภา คงเคว็จ   เกษตรอำเภอควนโดน  บอกว่า  ทางเกษตรอำเภอควนโดนร่วมกับศูนย์วิจัย   และพัฒนาการเกษตรสตูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ควนโดน และองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน  ได้ส่งเสริมการปลูกปอเทืองในกลุ่มเกษตรกรชาวนา   เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจจกรรมการไถ่กลบ  ตอซังข้าว   แล้วส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปอเทืองนั้น  เป็นการเพิ่มไนโตรเจนช่วยปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ในส่วนของดอกสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้ เมล็ดพันธุ์ได้จากพัฒนาที่ดินสตูล ซึ่งปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการไถลกลบหน้าดินเพิ่มปุ๋ยให้กับนาข้าวพื้นเมืองอัลอัมดูลิลละห์ อนาคตจะขยายพื้นที่ปลูกปอเทืองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

……………………………………..

อัพเดทล่าสุด