สตูล..อบจ.สตูลโต้เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน  ผู้รับเหมายังไม่ได้ทิ้งงานเชื่อคนสตูลได้ประโยชน์จากค่าปรับ  ขณะที่ชาวบ้านวอนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ.สตูล 29ล้าน 6 ปีที่ยังไม่เสร็จ  

         (วันที่ 19 มิ.. 66)  จากกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน  โพสต์งบประมาณ  29 ล้าน 6 ปี ยังไม่ก่อสร้างเสร็จ  อบจ.สตูล  ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอควนโดน พิกัดริมถนนทางหลวงหมายเลข 406 ใกล้ตลาดนัดดุสน วงเงิน 29,798,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ทำสัญญากับห้างเกียรติเจริญชัยการโยธา กำหนดแล้วเสร็จ 22 .. 60 แต่โครงการมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก จนถึงปี 61 ก็ยังดำเนินการไม่เสร็จ

 

           นางศุภลักษณ์  สตอหลง เจ้าของร้านก๊ะดา  บอกว่า  รู้สึกเสียดายวันเวลา เพราะนานแล้วการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จหากมีการนำงบนี้ไปสร้างที่อื่นก็น่าจะดีกว่า  แต่ก็อยากเห็นการกระตุ้นเศรษกิจจากสิ่งปลูกสร้างนี้ด้วยเหมือนกัน และหวังว่าจะมีการผลักดันให้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยไว  เพื่อพี่น้องชาวควนโดนและจังหวัดสตูลได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

       ในเรื่องนี้นายสัมฤทธิ์    เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ชี้แจงว่า   โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสัญญาจ้างเลขที่ 49/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ธันวาคม 2560   ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธางบประมาณในการก่อสร้าง 29,798,000 บาทงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แจ้งเร่งรัดงานก่อสร้างแล้วจำนวน 28 ครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างทำการก่อสร้างผลงานอยู่ที่ 78.91% ไม่ได้ทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565  ค่าปรับณวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 59,447,010 บาทคิดเป็น 199.50%  (1,995 วัน)

           ขณะที่ โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาด้วยงบประมาณ12,990,000 บาทงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการประตูสู่อุทยานธรณีสตูลสตูลจีโอปาร์คเกตเวย์ทำให้พื้นที่สำหรับก่อสร้างลานจอดรถลดลง

          ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากแนวเขตที่ดินด้านที่อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 406 ต้องเว้นระยะครูระบายน้ำสาธารณะและระยะการถมดินมีผลกระทบกับความยาวของถนนทางเข้าขณะนี้งานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างซ่อมแซมเพื่อคืนหลักประกันซ่อมคอนกรีตแล้วแต่ยังไม่ได้ตีเส้นจราจร

อัพเดทล่าสุด

          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ทางอบจ.ยังมองว่าผู้รับเหมายังมีศักยภาพในการรับผิดชอบด้วยการเสียค่าปรับเห็นได้จากยังมีการรับเหมาก่อสร้างในวงเงินหลักพันล้านบาท   พร้อมทั้งไม่ปฏิเสธความเกี่ยวพัน (เป็นพี่น้องกับนายกฯ) โดยยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ    อีกทั้งจุดโครงการก่อสร้างยังคงมีการปฏิบัติงานอยู่ซึ่งเชื่อได้ว่าค่าปรับจากผู้รับเหมาวงเงิน 59 ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับเหมายังสามารถแบกรับไว้ได้  พร้อมเห็น     ว่าชาวสตูลอาจจะมองว่าเป็นการเสียโอกาส  แต่อยากให้ประชาชนมองมุมกลับว่ายังอยุ่ในกระบวนการขั้นตอนของระเบียบที่ผู้รับเหมายังสามารถทำได้   อีกทั้งเงินจำนวนค่าปรับสูงกว่าราคารับเหมาก่อสร้าง นั่นหมายถึงว่าคนสตูลได้อาคารหลังนี้มาฟรี   ส่วนจะมีการยืดเยื้อการจ่ายค่าปรับไปถึงไหนนั้น  ในเรื่องนี้อบจ.สตูลเชื่อว่า หลังมีข่าวออกไปทางผู้รับเหมาน่าจะเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียง 

……………………………………………