สตูลสืบสานประเพณี  แห่เทียนพรรษากันอย่างสวยงามสนุกสนาน  แต่งกายชุดไทยนางยักษ์ นางรำเด็กเล็กร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

       นายสุนทร  พรหมเมศร์  นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหารและนำข้าราชการชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่างชวนลูกเด็กเล็กและคนในชุมชนออกมาจัดกิจกรรมสมโภช และแห่เทียนพรรษา  เพื่อเดินทางไปถวายยังวัดมงคลมิ่งเมือง (ป่าช้าไทย) เพื่อสืบสานประเพณีที่งดงาม

      แล้วยังเห็นภาพความสามัคคีกันในชุมชน หมู่บ้านที่จะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม   โดยมีเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ต่างพากันแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายไทย  เป็นนางยักษ์  นางรำ   พร้อมรถแห่เทียนพรรษาของแต่ละหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้านที่ตกแต่งกันอย่างสวยงาม   นำขบวนกลองยาวและนางรำกันอย่างสนุกสนานและสวยงามอย่างไทย ที่มีการจัดขึ้นในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ก่อนที่จะร่วมกันเวียนเทียน

 

อัพเดทล่าสุด