พระสตูลเปิดกองทุนช่วย เด็กมานิ ศรีมะนัง  พร้อมสนับสนุนความยั่งยืนทางด้านอาหาร  

        ที่โรงเรียนบ้านป่าพน  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   เด็ก ๆ ชาวมานิ   ศรีมะนัง   ใช้ช่วงเวลาว่างทบทวนบทเรียน  ในช่วงพักกลางวัน  หลังที่เด็กๆ ชาวมานิกลุ่มนี้ได้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนเพียงไม่นาน   พบว่าพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี

       เด็ก ๆ ชาวมานิ  8 คน  ที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าพน  โดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้กับที่อยู่ของชาวมานิ   ช่วยเป็นธุระขับรถยนต์มาส่งและมารับทุกเช้า  ขณะนี้กลับพบว่า  ชาวบ้านดังกล่าวกำลังประสบปัญหาด้านปัจจัย   การในการจัดซื้อน้ำมัน ขับรับส่งเด็ก ๆ ชาวมานิ    ด้านพระครูโสภณปัญญาสาร   เจ้าคณะอำเภอมะนังและเป็นเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามผัง 7  ได้ลงมาติดตามปัญหาและเตรียมความช่วยเหลือ  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มาเรียนอย่างมีความสุข  และจบหลักสูตรตามที่รัฐกำหนด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวมานิกลุ่มนี้

        พระครูโสภณปัญญาสาร   กล่าวว่า  ทางวัดได้นำเรียนเจ้าคณะจังหวัด  ถึงแนวทางการช่วยเหลือ  ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาร่วมกับทางอำเภอ และท้องถิ่นอย่างอบต.ปาล์มพัฒนา   ในการช่วยสร้างคลังอาหาร โดยนำความรู้จากวัด   ที่มีคลังอาหารมาช่วยเผยแพร่   ให้กลุ่มชาวมานิ ศรีมะนัง  ชุดนี้  ที่อาศัยกันจำนวน 35 คน ได้มีอาหารเลี้ยงชีพที่ยั่งยืน  พร้อมระบบสาธารณสุขต่างๆ  ทั้งระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า ให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงความเป็นชุมชนที่ปกติสุขทั่วไป  จึงเปิดบัญชีช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือชาวมานิ  ผ่านบัญชี  ชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล” ธนาคาร  ธ.ก.ส. เลขบัญชี 020-225-933-478  เพื่อจัดหาค่าเดินทางให้เด็กๆได้ไปโรงเรียน

          ด้าน นายไพโรจน์   ดำพลบ  หรือลุงกอบ   อายุ  65 ปี คนใกล้ชิดชาวมานิที่ไว้เนื้อเชื่อใจ  สะท้อนว่า  ชาวมานิชุดนี้  มีความแตกต่างกับมานิชุดอื่นคือมีความขี้อาย  ไม่กล้าเข้าสังคม ด้านสาธารณสุขพบว่า  มีการทำอาหารปรุงสุกใหม่กินด้วยการเผา  ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน  อยากเห็นพวกเขามีอาชีพเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และงานฝีมือ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พวกเขา  รวมทั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ไปเรียน รวมทั้ง อาหารสัตว์ที่ให้มาเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นในช่วงเรียนรู้การสร้างคลังอาหาร ที่ยั่งยืน

อัพเดทล่าสุด