อาชีวสตูลฝึกอาชีพระยะสั้น  ทำขนมเบเกอร์รี่ งานศิลปะบนผืนผ้า และซ่อมวิลแชร์  ผู้พิการและผู้ดูแล 

          วันที่ 23 ส.ค. 66  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล  ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอาชีพให้กับผู้มีความพิการและผู้ปกครองของน้องผู้พิการ   ในการฝึกทักษะงานศิลปะบนผืนผ้าให้เกิดความสวยงาม นอกจากจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องๆ แล้ว ทุกคนยังสนุกสนานกับกิจกรรม  โดยทักษะงานศิลปะบนผืนผ้านี้นอกจากจะให้น้องผู้มีความพิการจะได้ใช้ความสามารถตามจินตนาการแต่งแต้มสีสันแล้ว  ผู้ปกครองยังสามารถช่วยในการต่อยอดงานศิลปะผ่านการตัดเย็บ เป็นกระเป๋า  หมวก  หมอน ผ้าเช็ดหน้าในการสร้างงาน สร้างรายได้ตามความชื่นชอบและถนัดได้

           นอกจากนี้การฝึกทักษะการทำขนมเบเกอร์รี่แบบง่ายหลากหลายสีสัน  ยังช่วยเพิ่มน่าสนใจให้กับผู้เรียน และผู้ปกครองได้ทำเป็นงานเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนหรือสามารถทำไว้ทานเองที่บ้านได้ด้วย  รวมทั้งการฝึกทักษะการบำรุงรักษาวิลแชร์ให้กับผู้ปกครองน้องหรือคนในครอบครัวที่พิการ  เพื่อลดรายจ่าย   โดยการฝึกทั้ง 3  ทักษะจะแบ่งเป็นกลุ่มตามความสนใจ จากผู้พิการและผู้ปกครองที่เข้าร่วมจำนวน 38 คน

          ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล (วิทยาลัยเทคนิคสตูล)โดยนายวิเชียร   บุญเตี่ยว   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล  นางปฏิมา  จ่าพันธ์  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล   ได้เปิดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นและมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนพิการและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนประชาชนผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดสตูล  สามารถปฏิบัติวิชาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรที่เรียนและสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเข้าสู่การมีงานทำในอนาคต

………………………

อัพเดทล่าสุด