เพลงนกกรงหัวจุก เพลงยอดฮิตที่มีท่าทางเต้นสนุกสนาน  ถูกหยิบมาเป็นท่าทางการออกกำลังกายของกลุ่มผู้รักสุขภาพในจังหวัดสตูล  โดยเฉพาะ กลุ่ม บาสโลบ แอโรบิก  นำมาประกอบท่าทางเต้นอย่างสนุกสนาน  โยกย้ายส่ายสะเอว  รวมทั้งทำท่านกสะบัดนิ้วมือ  สร้างความสนุกสนานครึกครื้นเป็นอย่างมาก

         ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   มีผู้เข้าร่วมเต้นจากชมรมคนรักสุขภาพต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูลกว่า  300 คน  มีหลายกลุ่มวัย แต่งกายในชุดสวยงาม ทั้งชุดไทย ชุดมโนราห์ ชุดสีสันสะดุดตา  แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม  มาร่วมเต้นในกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ  ไลน์แดนซ์  บาสโลบ  แอโรบิค  จังหวัดสตูล    โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  จัดโครงการส่งเสริม  การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 ขึ้นมา  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาให้มีน้ำใจนักกีฬา  และสร้างเครือข่ายแกนนำ  ผู้ออกกำลังกายของจังหวัดสตูล   ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมสร้างสุขภาวะ  ของกลุ่มผู้ออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาให้กลายเป็นวิถีชีวิต                                                  

        โดยงานนี้ นางสาวธัญรัศม์  ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล  เป็นประธานเปิดงาน  กล่าวในโอกาสนี้ว่า   สำหรับกิจกรรมนี้  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กีฬา   และนันทนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสร้าง   สุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร   ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป   ได้ตระหนักถึงความสำคัญการออกกำลังกาย  และการเล่นกีฬา  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีสุขภาพที่ดี

        ด้านนางสาวปุณณานันท์  ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดการแข่งขันเต้นเพื่อสุขภาพ แบบไลน์แดนซ์ บาสโลบ แอโรบิก ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล ทั้ง 7 อำเภอ  กลุ่มชมรมรักสุขภาพสามารถหยิบเพลงมาเต้นกันได้   ในการประกวด  มีรางวัลมากมาย   และลดแคลอลี่ในตัวได้อีกด้วย

…………………………….

                           
อัพเดทล่าสุด