อบต.ควนโดน เปิดพื้นที่ “เฟ้นหาสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองควนโดน”  ภายใต้ concept พัฒนาคนให้คนพัฒนาเมือง

         ภายใต้การบริหารงานของ นายวริศ  มาลินี  นายก อบต.ควนโดน  ที่มุ่งหวังพัฒนาตำบลควนโดนไปสู่ความยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนให้คนพัฒนาเมือง ของ ผู้บริหารบริษัท  วี สมาร์ท ซิตี้ จำกัด  จึงเกิดเป็นความร่วมมือกัน   เดินหน้าโครงการ   One city One wish “เฟ้นหาสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองควนโดน”  ภายใต้โจทย์   โดนใจนักท่องเที่ยว  โดนใจคนพื้นที่  และ โดยใจสิ่งแวดล้อม    

          โอกาสนี้  ผู้จัดได้เปิดพื้นที่นำเสนอไอเดีย  พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนด้านต่างๆ  เพื่อต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ  ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง  รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  ปลอดภัย  และยั่งยืน   โดยมีเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจาก 15 ทีม ให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย  นักวิจัยอิสระ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ผอ.กองสาธารณสุข   ทต.ควนโดน   นายกฯอบต.ควนโดน  และ บริษัท วี สมาร์ท ซิตี้ จำกัด  คัดให้เหลือเพียง  4 ทีม  เป็นสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองควนโดน

         ด้าน นางสาวนัฐชยา เชี่ยวชาญ   ผู้จัดการโครงการ one city one wish    บริษัท วี สมาร์ท ซิตี้ จำกัด   กล่าวว่า  บริษัทวีสมาร์ทซิตี้   เกิดจากคุณเฉลิมชัย   มีวิชั่นการพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาเมือง   ผ่านหลักสูตรการสอน   ที่มีชื่อว่าดีไซน์ติ้งกิ้ง   จะมีกิจกรรมสี่ห้ากิจกรรม   ตั้งแต่การอบรม   การแข่งขัน   การลงพื้นที่   จนถึงการรายงานผล   โครงการที่ถูกเอาไปทดสอบและมีข้อเสนอแนะในการขยายในพื้นที่    ปัจจุบันที่จังหวัดสตูลที่ตำบลควนโดนถือเป็นที่แรกของสตูล   ได้จัดภายใต้หัวข้อควนโดนโดนใจ    โดนใจคนที่มาท่องเที่ยว   โดนใจคนที่อยู่ที่นี่   และโดนใจสิ่งแวดล้อม  

 

      สำหรับไอเดียน้องๆมีหลากหลาย ตั้งแต่การใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาผนวก   เช่นการสกัดแพ็คกิ้งจากเปลือกจำปาดะ   เป็นการลดขยะและทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   อีกกลุ่มหนึ่งคือทำแพ็คเกจทัวร์ที่สามารถเริ่มดำเนินการได้เลย   ติดตามน้องๆได้ทางเพจ   ธรรมชาติเยียวยาใจ   ส่วนกลุ่มอื่นๆก็นำแพลตฟอร์มสำหรับจองบุ๊คกิ้งต่างๆ  ใช้เอไอบ้างเปลี่ยนภาษาบ้าง   สำหรับท่านที่สนใจ โปรเจคของน้องๆที่ควนโดน   สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ   วันซิตี้วันวิช  ๆเป็นโปรเจคที่เราต้องการพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาเมืองต่อไป

         นายยาริส   กูเล็ม  อายุ 17 ปี ม.5  โรงเรียนควนโดนวิทยา  กล่าวถึงเหตุผลที่เขาเลือกเข้าร่วมโครงการ  เพราะคิดว่าควนโดนควรได้รับการพัฒนาไปมากกว่านี้  เพราะที่นี่มีดีในด้านต่างๆเยอะมาก   สำหรับวันนี้มีการนำเสนอในเรื่องเมล็ดจำปาดะซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องขับน้ำนมให้กับคุณแม่   ก็อยากพัฒนาด้านนี้ให้โดดเด่นขึ้นมา    หลังจากพรีเซนต์ทางคณะกรรมการมองว่าดีแล้ว  แต่อยากให้เน้นเรื่องการตลาดมากกว่านี้   ซึ่งที่คิดไว้สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ   เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะ    เหตุผลที่เลือกเม็ดจำปาดะเพราะเป็นของในพื้นที่ของคนโดนครับ

         นางสาวสิริวิภา สวัสดีรักษา นักเรียนจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  หนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ  กล่าวว่า   พวกหนูเลือกเข้าโครงการนี้  เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนควนโดน   โดยหัวข้อที่เลือก   ควนโดนโดนใจนักท่องเที่ยว   ซึ่งที่เลือกเพราะในควนโดนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างมาก   ไม่ว่าจะเป็นทะเลบัน   ภูเขาต่างๆ   และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   นอกจากนี้ยังมีวิสาหกิจชุมชนไว้ศึกษาดูงานได้ซึ่งสตูลมีรายได้หลักทางด้านการท่องเที่ยว   และรายได้นี้มาจากเกาะหลีเป๊ะเป็นส่วนใหญ่   โดยควนโดนเป็นเพียงทางผ่าน   พวกหนูจะทำให้คนมาอยู่ที่ควนโดน   มาพักมากขึ้น   จะทำให้รายได้ของสตูลเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ด้วย    ก็เลยอยากพัฒนาควนโดน   โอกาสนี้  อยากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวคอนโดน  ที่ควนโดนเรามีจำปาดะ   มีกระท้อนนาปริก   มีทะเลบัน  มีครบมีทุกอย่างให้ทุกคนมาเยี่ยม

         ทางด้าน  นายวริศ  มาลินี  นายก อบต. ควนโดน  กล่าวว่า   ทางอบต.ควนโดน  ได้จัดโครงการวันซิตี้ วันวิช    ขึ้นที่อบต. ควนโดน   ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดไอเดียควนโดนโดนใจ   ซึ่งมีน้องๆร่วมแข่งขันเยอะแยะหลายทีม   โดยหลายท่านได้ระเบิดไอเดียร์การพัฒนาเมืองควนโดน  ซึ่งดีมาก   โอกาสนี้ก็คาดหวังที่จะมีไอเดียที่เกิดจากเวทีนี้นำมาพัฒนาเมืองเพื่อต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

          โดยน้องๆได้เสนอไอเดีย ที่สามารถต่อยอดได้  อย่าง   เรื่องการท่องเที่ยวโดยน้องๆเขียนแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยว  ที่มีหลายภาษา   ทั้งแพลตฟอร์มการขายออนไลน์   นำผลไม้ของตำบลไปขายออนไลน์   มีการรีไซเคิลขยะซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน   เช่นการนำเปลือกจำปาดะมาทำเป็น package  เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป   ซึ่งเป็นประโยชน์มากและเป็นไอเดียที่ดี   โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้โอกาสกับเราได้ทำงานกับชุมชน ได้ร่วมกันช่วยผลักดันส่งเสริมให้ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดียทำเป็นกิจกรรมให้สู่ชุมชน ร่วมกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองต่อไป

…………………..

อัพเดทล่าสุด