สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ผนึกกำลังสมาคมนักข่าวลาวจัดประชุมพัฒนาสื่อดิจิทัลลาว

         สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว ร่วมกันจัดประชุม “ทิศทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ของลาว” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมี ท่านสะหวันคอน ราซมนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผล “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับสื่อมวลชนลาว” ที่เคยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2565 ณ เมืองวังเวียง สปป.ลาว  

        โดยนายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และการตลาด Business Model รวมทั้งแนวทางการสร้างรายได้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อมวลชนแขนงต่างๆในสปป.ลาว เข้าร่วมจำนวนมาก มีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำในหลายประเด็น โดยเฉพาะแนวทางการหารายได้และการทำตลาดของสื่อลาว

       ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฟ้าใหญ่มีเดีย จำกัด (BigBlue Agency Laos)

อัพเดทล่าสุด