สตูล-รองผู้ว่าฯ สตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง อำเภอละงู

        วันที่ 23 พ.ย. 66 ที่โรงเรียนเพียงหลวง หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอละงู โดยมีนางนงคราญ ธรรมเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายภาษิต พิศาลสุทธิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ. อสม. ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

.

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย พร้อมได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการออกให้บริการและพบปะกับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง โดยในวันนี้มีการให้บริการ ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย (ตรวจวินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพร) ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเต้านม บริการทางทันตกรรม รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้รับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 42 คน ทันตกรรม 25 คน (ตรวจฟัน 25 คน /ถอนฟัน 4 คน/ 5 ซี่ / ทาฟลูออไรด์วานิช 21 คน) แพทย์แผนไทย 47 คน กายภาพบำบัด 10 คน และสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 12  คน

.

         หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2 คน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่ได้รับความลำบากในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชนให้เร็วที่สุด

…………………………

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

อัพเดทล่าสุด