สตูล-ครูเกษียณปลูก  ฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ดพืชทำเงินยอดนิยม  ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

           ที่สวนของคุณครูสุนทร   บุญชูประภา  อายุ 71 ปี ข้าราชการครูเกษียณ ตั้งอยู่เลขที่ 176  หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  บนพื้นที่ไร่ครึ่ง   หลังได้เกษียณอายุราชการได้ไปเดินงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ดก็เกิดไอเดียว่าน่าจะนำมาปลูกในพื้นที่สตูล เพราะเห็นว่ายังไม่มีใครนำมาปลูกจึงเป็นจุดประกายจากวันนั้นถึงวันนี้นับ 10 ปี  ฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ดยังคงให้ผลผลิตไม่ขาดสาย

 

          จากจุดเริ่มต้นการปลูก 200 ต้นเหลือเพียง 100 ต้นที่ลองผิดลองถูก  รอดมาจนปัจจุบันนี้   ต้องหมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดี   ยังคงให้ผลผลิตดกตลอด โดยการปลูกฝรั่งในครั้งนี้คืนทุนในปีเดียว  เพราะมีเพื่อนเกษตรด้วยกันมาขอแบ่งปันซื้อกิ่งฝรั่ง  50-100 กิ่งละ 100 บาท ทุกวันนี้ 2-3 วันเก็บผลผลิตครั้งในช่วงผลดกออกชุกครั้งละ 70-80 กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท)

          มีลูกค้าประจำจะมารับและหากมีผลิตมากจะส่งขายโรงพยาบาล และอนามัยชุมชน เพราะลูกค้ามั่นใจเพราะตนไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ปลอดภัยแน่นอน หลังเก็บผลผลิตก็จะตัดแต่งกิ่งให้และใส่ปุ๋ย

          นายเฉลิมพร  ศรีสวัสดิ์  เกษตรอำเภอเมืองสตูล   ฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ด  พบว่าเกษตรกรปลูกน้อยในพื้นที่จังหวัดสตูล  คุณครูสุนทรได้ทำเป็นอาชีพเสริมปลูกบนพื้นที่ไร่เศษปลูกเป็นรายได้เสริม  สำหรับฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ดเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี   เน้นการจัดการสวน  การเอาใจใส่  เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จเกษตรกรต้องตัดแต่งกิ่ง  แล้วจะให้ดอกออกผลผลิต เกษตรกรต้องเอาใจใส่ด้วยการห่อเพื่อป้องกันศัตรูพืชเจาะผลผลิต 

………………………………

อัพเดทล่าสุด